Categories
בלוג

יום כיפור על שום מה?

אנחנו מתקרבים בצעדי ענק ליום הכיפורים והשנה יותר מתמיד נצטרך באמת לעשות חשבון נפש, על שום מה אנחנו חיים פה בעולם הזה כאשר ידוע שמטרת הבריאה כפי שכתוב היא להיטיב לנבראים כלומר שיקבלו את כל הטוב והעונג שרק אפשר בעולם. יחד עם זאת אנחנו רואים שלא רק שזה לא קורה בצורה כמו שזה כתוב אלאהחיים […]