Categories
בלוג

קורונה בראי הקבלה

געגועים לטבע
געגועים לטבע

מציאות של כאוס מוחלט מצטיירת מתיאורי ההתרחשות בעיר ווהאן שבסין, העיר שהווירוס המסתורי “קורונה” מתפשט בה. המגפה המוזרה כבר יצאה מגבולות סין וזורעת בהלה בעולם. אם מסתכלים על המקרים דרך המשקפיים של חכמת הקבלה, נראה כי אין חדש תחת השמש, הכול מתנהל כדרך הטבע. קו החשיבה האגואיסטי שלנו נוטה לדמיין שהעולם הוא קבוע ובלתי משתנה ורק אנחנו בני האדם נעים ומתקדמים בו. כתוצאה מכך אנחנו שמים את עצמנו במרכז העולם ונדמה לנו שאנחנו יכולים לעשות בו ככל העולה על רוחנו האנוכית וקצרת הראייה. ככה נוח לנו לחשוב, ככה טוב לנו לפעול, אבל זה לא בדיוק המצב.
איננו מצליחים לזהות זאת בחמשת החושים שלנו, אבל לפנינו עולם משתנה רק באופן שלילי. יצר הרע, חומר הגלם של הבריאה, הרצון לקבל הנאה על חשבון הזולת, נמצא בצמיחה מתמדת ופועל לנפח אותנו בחשיבות עצמית ולהפריד אותנו מהזולת.
כך פועל הטבע. אלא שהבעיה מתחילה כשאנחנו לא מכסים את היצר הרע, לא חובשים אותו ביצר הטוב.
כשהפער בין השניים גדל ואין ביניהם איזון, הרצון שלנו לקבל הנאה גדל, ומתבטא במגפות חדשות, ובסבל. היום חוסר האיזון מתגלה בדמות מגפות ביולוגיות, אבל בעתיד הקרוב הוא עלול לגרום נזק בפסיכולוגיה שלנו, עד כדי שיגעון וסטיות פנימיות ביחסים בינינו. עלינו להיות ערוכים גם למצבים כאלה.
במידה מסוימת אנחנו כבר מוכנים. יום יום אנחנו לומדים להסכים עם צורות התנהגות חדשות ועם יחסים ”משונים” בחברה ובמשפחה. אנחנו מרגילים את עצמנו לקבל תופעות חריגות ומוזרות בהתנהגות בינינו, כאילו הן בגדר הנורמליות. למעשה אנחנו מסדרים לעצמנו את התפיסה בראש כך שנוכל לקבל את השינויים ולהרגיש שיש לנו שליטה במצב.
בקצב השתלשלות המגפות, עלולים להתגלות עוד “וירוסים חברתיים” שלא תהיה עליהם כל שליטה.
עד היום התגלה חוסר האיזון בין יצר הרע ליצר הטוב בין הרצון לקבל שהוא חומר הבריאה, לבין הרצון להשפיע שהוא תכונת הטבע הסובב בצורה מזערית, איטית והדרגתית. כך יכולנו להתגבר על הנגעים והספקנו לפתח נוגדן, גם אם הוא זמני. אבל אם נשתהה באיזון הכוחות, הרצונות, היצרים, המגפה הבאה תהיה קטלנית.
יש פה טבע שפועל לפי חוקים קבועים ומוחלטים כדי להביא אותנו למצב המושלם כמו שמסבירים לנו כל המקובלים מאברהם אבינו ועד בעל הסולם. מה תפקידנו בטבע? להיות הכוח הפעיל והמועיל בתוך מערכת הבריאה. לתפקד כרכיב המשמעותי שמביא לאיזון העולם דרך מימוש הכלל “ואהבת לרעך כמוך”.
קיראו עוד על אברהם אבינו, האר"י הקדוש, הבעל שם טוב וכל גדולי חוקרי האלוקות שגילו לנו שהכל סובב סביב אהבה והתיקון של הלב האגואיסטי שהאדם צריך לעשות, של יצר הרע:
https://lib.cet.ac.il/pages/sub.asp?item=7986&rel=1
http://icn-istanbul.org
https://lo.cet.ac.il/player/?document=40794106-1bcb-4641-82e3-5b8dddd3166c&language=he&sitekey=ebag