Categories
בלוג

יום כיפור על שום מה?

אנחנו מתקרבים בצעדי ענק ליום הכיפורים והשנה יותר מתמיד נצטרך באמת לעשות חשבון נפש, על שום מה אנחנו חיים פה בעולם הזה כאשר ידוע שמטרת הבריאה כפי שכתוב היא להיטיב לנבראים כלומר שיקבלו את כל הטוב והעונג שרק אפשר בעולם. יחד עם זאת אנחנו רואים שלא רק שזה לא קורה בצורה כמו שזה כתוב אלא
החיים נעשים קשים מיום ליום יותר ממה שהכרנו, מה הסיבה לכל הדברים?
תחילה חשוב להבין שנולדנו לעולם הזה בעל כורחנו עם רצון ליהנות כלומר כל רגע בחיים אנו עסוקים בלעשות חשבון איך נוכל בכל רגע בחיים למלא עצמנו בתענוגים. אך לפתע פתאום באמצע החיים ללא שום התראה נכנסנו
למצב שלא רק שאין באפשרותנו למלא ולממש רצונותינו אלא הסבל והצער מקיף אותנו מכל עבר.
נכון אני מדבר על מגפת הקורונה שהביאה את האנושות כולה לצומת גדולה שממנה עליה לקבל החלטה, כלומר לאן ממשיכים? האם אנחנו ממשיכים בעסקים כתמול שלשום שהיו לנו טרם כניסת נגיף הקורונה או שעושים פסק
זמן כדי לשנות מגמה.
לא נוכל להמשיך לחיות עם אותו האגואיזם שניהל אותנו עד היום דהיינו לשלוט באחרים לנצל את האחרים לחיות על חשבון אחרים לרמות ולשקר, צורת חיים זו הגיעה לסיומה ולכן הצעדים שעלינו לנקוט ממש עכשיו כשאנחנו
מתקרבים ליום הכיפורים אנחנו מחויבים בחשבון נפש אחד גדול מה אנחנו עושים עם אותו רצון ליהנות ששולט בנו ללא מיצרים.
ולכן בימים הקרובים לפני שאנחנו מגיעים ליום הכיפורים יש לנו בהחלט הזדמנות גדולה לחשוב מה אנו עושים כדי להיות קרובים לטבע הסובב אותנו ופועל בהרמוניה שלמה בין כל חלקיו.
הטבע הסובב אותנו הוא גלובלי הוא בעל כוח הוא בעל שכל והוא בעצם זה שהוליד ופיתח אותנו מראשית הבריאה ולכן יש לו יותר כוח ושכל מאיתנו וכל שעלינו לעשות הוא ללמוד איך הטבע פועל ולדעת באיזה איך להגיב
בצורה הנכונה כלומר להיות בהרמוניה, כמו תא בגוף האדם כלומר פועל במקסימום לטובת הגוף ובמינימום לטובת עצמו. לקריאה נוספת: http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%99